Faculty / Staff

Chan Hyeong Kim, Ph.D.
Chan Hyeong Kim, Ph.D.
Seonghoon Kim, Ph.D.
Seonghoon Kim, Ph.D.
Adjunct professor
dochokim@gmail.com
Yeon Soo Yeom, Ph.D.
Yeon Soo Yeom, Ph.D.
Postdoctoral researcher
ysyeom@hanyang.ac.kr
Yu Jin Hwang
Yu Jin Hwang
Ji Yeon Kwon
Ji Yeon Kwon
Administrative assistant
kwon19721972@gmail.com

Ph.D. Students

Jong Hoon Park
Jong Hoon Park
Min Cheol Han
Min Cheol Han
Young-su Kim
Young-su Kim
Thang Tat Nguyen
Thang Tat Nguyen
Jae Hyeon Kim
Jae Hyeon Kim
Sung Hun Kim
Sung Hun Kim
Mohammad Mahfujur Rahman
Mohammad Mahfujur Rahman
Chansoo Choi
Chansoo Choi
Youngmo Ku
Youngmo Ku
Jeong Min Seo*
Jeong Min Seo*
Hwa Ryun Lee*
Hwa Ryun Lee*
Dong Wook Park*
Dong Wook Park*
Se Hyung Lee*
Se Hyung Lee*
Young Jae Maeng*
Young Jae Maeng*
Min Chae Kim*
Min Chae Kim*
Mi Jeong An*
Mi Jeong An*
* part-time

M.S. Students

Gyoung-Jun Choi*
Gyoung-Jun Choi*
* part-time